Úřad práce v Chebu

Ostatní úředníci jinde neuvedení

Úředník/ce oddělení místních poplatků odboru finančního

Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na pozice úředníka/úřednice oddělení odboru finančního. Druh práce: úředník/ce oddělení místních poplatků odboru finančního. Platová třída: 9. Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb. Termín nástupu: od 01.11.2016 nebo dle dohody.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších změn:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.

Minimální požadavky úřadu:
- ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- dílčí znalost zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn (povolovací řízení, pravomoci obce při regulaci míst, kde lze provozovat loterie a jiné podobné hry),
- znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn,
- znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn,
- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších změn,
- do 6 měsíců od data nástupu do funkce povinnost podat přihlášku ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti,
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).

Výhodou:
- praxe v územní samosprávě nebo ve státní správě.

Výčet požadovaných dokladů:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz nebo na podatelně MěÚ),
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnaní uchazeče a o jeho odborných znalostech,
- výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 9. září 2016 včetně, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.

Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb, nebo písemně na adresu: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Bc. Pavla Váňová, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru Ing. Ladislavy Holcové, tel. 354 440 154, e-mail holcova@cheb.cz nebo u vedoucí oddělení místních poplatků Bc. Hany Richtrové, tel. 354 440 153, e-mail: richtrova@cheb.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o pozici

Místo pracoviště: Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1
Typ pracovního poměru:
úvazek
Plat: 15170 - 22810 Kč/měsíc
Požadované vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pozice vhodná pro:
Nástup možný: 1.11.2016

Kontakt

Zaměstnavatel: Město Cheb
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Holcová
Telefon: +420 354 440 154
E-mail: holcova@cheb.cz

Další pracovní nabídky