Informace z Úřadů práce

Statut Úřadů práce se po dvaceti letech jejich existence mění

Úřady práce po dvaceti letech fungování doznají značných změn, ministr práce asociálních věcí Jaromír Drábek zadal vypracování technické novely zákona o zaměstnanosti, která by měla být projednána Parlamentem spolu s dalšími legislativními změnami vyplývajícími z programového prohlášení. „O změně, kterou plánuji provést, byl vyrozuměn také příslušný odbor spravující úřady práce, jehož úkolem je nyní nastavení věcných procesů tak, aby mohla být novela aplikována od 1. 1. 2011,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Zveřejněno: 27.7.2010,   Zdroj: http://www.mpsv.cz