Statut Úřadů práce se po dvaceti letech jejich existence mění

Zveřejněno: 27.7.2010,   Zdroj: http://www.mpsv.cz

Nejzásadnější změnou je zrušení právní samostatnosti jednoho každého úřadu, nově bude fungovat jeden Úřad práce České republiky, jako právní nástupce všech, přímo řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Organizační struktura bude obsahovat krajské pobočky a na úrovni obcí kontaktní místa úřadu práce.

„Centralizací řídícího aparátu dojde k úsporám na servisních výdajích, tedy na činnostech, které zajišťují chod úřadů. Úspory finanční i personální budou moci být použity na posílení kontrolní činnost úřadů, kterou považuji za jednu z prioritních,“ říká Jaromír Drábek. Nový systém umožní přizpůsobit velikost a kapacity úřadů práce skutečným potřebám regionálních pracovních trhů. „Budeme moci lépe reagovat na skutečný stav v dané lokalitě,“ slibuje si od nového systému Jaromír Drábek.

V čele Úřadu práce usedne generální ředitel, kterého bude řídit přímo ministr. Namísto dosavadních 77 organizačních složek státu s vlastní právní subjektivitou tak bude jedna jediná. Tuto organizační změnu uvnitř rezortu považuje Jaromír Drábek za klíčovou podmínku pro změny fungování trhu práce. Služba úřadů práce bude dostupná od úrovně obce třetího stupně a prostředky, které na chod úřadů a politiku zaměstnanosti stát vydává, budou efektivněji využity.

„Tato organizační změna umožní využívat moderní přístupy ke zprostředkování práce a k zachování pracovních návyků uchazečů o zaměstnání principem vylučujícím dávat najednou volný čas i peníze,“ uzavřel ministr práce.

Viktorie Plívová vedoucí tiskového oddělení MPSV