Úřad práce v Mělníku

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce

Sociální pracovník/ce organizační složky Služby prevence města Mělníka

Náplň práce: samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství, poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé situace, anylyrická dokumentace SS, technické zajištění budov.
Požadujeme: uchazeč musí být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípaě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má na území ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb. bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům. praxe v oboru ( i formou stáží a dobrovolnictví), orientace v projektové dokumentaci, kreativita, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu, prokazatelný zájem o danou problematiku, znalost problematiky pobytových sociálních sllužeb, znalost příslušných právních předpisů, SQSS apod. uživatelská práce na PC, ochota stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji, řidičský průkaz sk B.
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu,
- datum a podpis
K přihlášce se připojí tyto dokaldy:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis,
-kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie osvědčení z kurzu Pracovník v soc. službách
- výpis e evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
TERMÍN NÁSTUPU DOHODOU
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY DO 30.9.2016 DO 9:00 HOD. PÍSEMNĚ NA ADRESU MĚSTKÝ ÚŘAD, PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ODDĚLENÍ, NÁM. MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK

Informace o pozici

Místo pracoviště: Mělník, náměstí Míru 1
Typ pracovního poměru:
úvazek
Plat: 15120 - 22750 Kč/měsíc
Požadované vzdělání: Vysokoškolské
Pozice vhodná pro:
Nástup možný: 1.10.2016

Kontakt

Zaměstnavatel: Město Mělník
Kontaktní osoba: Ing. Jana Palová
Telefon: +420 315 635 431
E-mail: j.palova@melnik.cz

Další pracovní nabídky

Více